15 problemów, na które pomaga terapia uwagi słuchowej Metodą A. Tomatisa

Terapia uwagi słuchowej Metodą Alfreda Tomatisa jest to program stymulacji słuchowej, którego wyjątkowość polega na tym, że ma bardzo szerokie zastosowanie w pomocy współczesnemu człowiekowi, borykającemu się z trudnościami w wielu sferach jego życia.

Wśród zaburzeń, na które pozytywnie wpływa trening uwagi słuchowej są:

1. Zaburzenia mowy (jąkanie, opóźniony rozwój mowy, seplenienie, błędne wypowiadanie głosek, niewyraźna i zbyt szybka mowa)
– trening stymuluje uwagę słuchową, poprawia jakość własnych wypowiedzi, wpływa pozytywnie na percepcję mowy oraz jej samokontrolę, wspiera terapię logopedyczną.

2. Problemy szkolne (trudności z czytaniem i pisaniem, ubogie słownictwo, nieumiejętność formułowania wypowiedzi, mylenie podobnie brzmiących słów, trudności z zapamiętywaniem, niewyraźne pismo, duża ilość błędów ortograficznych)
– dzięki terapii zwiększa się wydajność recepcyjna mózgu oraz polepsza percepcja bodźców zewnętrznych, co umożliwia uczniowi wyższy poziom funkcjonowania w sferze motorycznej, językowej, komunikacyjnej i społecznej.

3. Zaburzenia koncentracji i uwagi (błędna interpretacja pytań, konieczność powtarzania poleceń, zapominanie)
– trening skutkuje poprawą koncentracji i pamięci oraz lepszym rozumieniem.

4. Zaburzenia emocjonalne (nadpobudliwość, impulsywność, agresja, nadmierna nieśmiałość, drażliwość, płaczliwość, trudności z zasypianiem, moczenie nocne), terapię stosuje się również dla dzieci adoptowanych i z rodzin zastępczych, po traumach i trudnych przeżyciach
– dzięki terapii dzieci lepiej panują nad swoimi emocjami, otwierają się na innych, uczą się ich słuchać i lepiej wyrażać własne myśli i emocje, zwiększa się pewność siebie. Ponadto terapia przełamuje strach dzieci przed odrzuceniem czy brakiem akceptacji, a także, jeśli wykazują one skłonności do zachowań agresywnych i nie panują nad złością, zachować spokój i stać się bardziej przyjaźnie nastawionymi do świata.

5. Zaburzenia ruchowe i czuciowe (nadwrażliwość dotykowa, niezgrabność ruchowa, lęki, mylenie stron, brzydkie pismo, niechęć do prac manualnych, problemy z jazdą na rowerze, pływaniem, graniem w piłkę, tańcem, rytmicznością)
– ze względu na połączenie narządu słuchu i równowagi, zaburzenia słuchania i motoryki mogą ze sobą współistnieć. Terapia stymulując za pomocą odpowiednich dźwięków wpływa na poprawę motoryki dużej i małej.

6. ADHD, ADD (deficyt uwagi)
– trening poprawia umiejętność koncentracji oraz percepcję słuchową a poprzez zmniejszenie nadwrażliwości słuchowej ogranicza nadmierną aktywność dziecka, następuje ogólne polepszenie zachowania.

7. Autyzm
– trening zmniejsza objawy nadwrażliwości na bodźce zewnętrzne oraz poprawia komunikację z otoczeniem powodując większe otwarcie się na świat zewnętrzny

8. Zespół Aspergera
– celem terapii jest jak największe zredukowanie wszelkich zaburzeń uwagi słuchowej i poprawa zdolności komunikacyjnych, pomoc w radzeniu sobie ze stresem oraz frustracją, a także odbudowanie poczucia własnej wartości

9. Porażenie mózgowe
– dzięki terapii zmniejsza się napięcie mięśniowe, jest lepsza koordynacja ruchowa, zwiększona zostaje uwaga słuchowa oraz zauważa się poprawę stanów emocjonalnych.

10. Zespół Downa
– terapia wpływając na uwagę słuchową skutkuje polepszeniem jakości głosu, rozumienia, zdolności do komunikowania się, precyzji gestów, lepszego poczucia rytmu, poruszania się, ogólnego zachowania, następuje zmniejszenie nadwrażliwości

11. Dysleksja ( w tym dysgrafia, czyli niemożność wypracowania sobie starannego i czytelnego charakteru pisma oraz dyskalkulia, czyli trudności w wykonywaniu nawet prostych zadań matematycznych)
– terapia jest tu bardzo skutecznym narzędziem min. dlatego, że wspomaga koncentrację oraz zapamiętywanie, z czym dzieci dyslektyczne mają problem. Stymuluje zdolności przetwarzania, kodowania, analizowania i interpretowania dźwięków, rozwija językowe i komunikacyjne kompetencje. Treningi słuchowe redukują problemy z myleniem głosek i kolejności liter poprzez naukę koncentrowania się na słuchowych bodźcach.

12. Centralne zaburzenia słuchu (schorzenie powoduje, że osoby, u których czułość słuchu jest prawidłowa sprawiają wrażenie niedosłyszących, mają trudności z rozumieniem mowy w hałasie, szumie)
– metoda sprawdza się doskonale jako narzędzie wspomagające terapię tego zaburzenia ponieważ stymuluje ona te funkcje, które są u dzieci cierpiących na centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego upośledzone. Ponadto uczy koncentrowania się na bodźcach słuchowych, analizowania ich, przetwarzania, a także radzenia sobie ze stresem, co jest szczególnie ważne w przypadku dzieci, które na swe problemy reagują frustracją czy nawet agresją, w tym autoagresją.

13. Trudności w nauce języków obcych
– trening poprawa rozumienie ze słuchu, rozwijanie płynnego wypowiadania się w języku obcym, jak również pozwala wyćwiczyć umiejętność rozróżniania dźwięków występujących w języku, którego chcemy się nauczyć. Terapia wpływa ogólnie na polepszenie pamięci i bogactwo słownictwa aktywnego, co za tym idzie, poprawia kompetencje językowe.

14. Zaburzenia głosu spowodowane nieprawidłową emisją głosu ( tzw. dysfonia)
– zaburzenie to jest jednym z pierwotnych zastosowań metody, jako wartościowa metoda uzupełniająca rehabilitację głosu, poprawia kontrolę własnego głosu, uzupełnia jego brzmienie o brakujące częstotliwości poprzez reedukację.

15. Wypalenie zawodowe i nadmierny stres (napięcia emocjonalne, przemęczenie, zaburzenia nastroju, brak energii)
– jako łagodna niefarmakologiczna metoda zmniejszająca napięcie psychiczne, energetyzująca oraz poprawiająca nastrój. Dzięki dostarczeniu dźwięków o wysokiej częstotliwości podnosi poziom naszej energii życiowej, pobudza zdolności komunikacji i kreatywnego myślenia.

Jeżeli wyżej omówione zaburzenia i dolegliwości dotyczą także Ciebie, lub kogoś z Twojej rodziny warto rozważyć skorzystanie z terapii uwagi słuchowej według Metody prof. Tomatisa. Jest to jedna z nielicznych metod, która w naturalny i nieinwazyjny sposób pomaga uporać się z wieloma uciążliwymi dolegliwościami, a jej skuteczność została potwierdzona licznymi testami i badaniami.
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej konsultacji w naszym gabinecie – https://www.alfasynapsis.pl/#kontakt

Sprawdź naszą czerwcową promocję!

Zadzwoń: tel. 795 453 434 lub napisz do nas poprzez formularz kontaktowy.

Źródło:
Metoda A. Tomatisa, Publikacja końcowa projektu”Uwaga! Sposób na sukces”, Praca zbiorowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dziesięć − 3 =