Czy znasz 7 najczęstszych przyczyn braku kontaktu Twojego dziecka z rówieśnikami?

Z jakiego powodu nasze dziecko nie ma kontaktu z rówieśnikami? Dlaczego inne dzieci mają mnóstwo koleżanek i kolegów, a nasze dziecko nie ma żadnych znajomych? Dlaczego nasze dziecko nie chce się bawić czy spotykać z innymi dziećmi? Co może być przyczyną problemów z komunikacją już w okresie szkolnym czy przedszkolnym?
Dziecko może nie utrzymywać relacji z rówieśnikami z bardzo wielu powodów. Poniżej zajmiemy się omówieniem najczęstszych z nich.

Traumatyczne wydarzenia z okresu wczesnego dzieciństwa

Bardzo często źródłem wyżej wymienionych problemów są traumatyczne wydarzenia z okresu wczesnego dzieciństwa a nawet z okresu ciąży i porodu. Przykre doświadczenia emocjonalne w okresie kiedy kształtuje się psychika i sylwetka emocjonalna człowieka oraz umiejętność słuchania i komunikowania się mogą zaważyć na całym dalszym życiu. Jeżeli dziecko doświadcza np. choroby, rozwodu czy śmierci rodzica i to wydarzenie sprawia, że zaczyna ono odbierać otoczenie jako zbyt trudne, w konsekwencji może uznać, że nie chce ono się komunikować ze światem zewnętrznym, nie chce nawiązać relacji z otoczeniem. Obniżona jakość komunikacji wpływa na funkcjonowanie społeczne dziecka i powoduje wycofywanie się z kontaktów, nieśmiałość, problemy z pracą w zespole.

Dziecko jest zbyt nieśmiałe, by zainicjować kontakt

Nieśmiałość u dzieci może być ich wrodzoną cechą charakteru ale może być też konsekwencją trudnych przeżyć w okresie dzieciństwa (opis wyżej). U wielu dzieci (i dorosłych) staje się ona przeszkodą w nawiązywaniu relacji, powoduje wycofywanie się z kontaktów. Wówczas może się przerodzić w lęk nad którym dziecko nie będzie w stanie zapanować. Będzie bało się, że sobie nie poradzi, że źle wypadnie, że będzie odrzucone.

Dziecko ma niskie poczucie własnej wartości

Jeśli dziecko nie wierzy w siebie, nie ma ochoty nawiązywać relacji, gdyż boi się negatywnych ocen, nie jest w stanie poradzić sobie z wizją ewentualnej krytyki, nie chce zostać odrzucone (pomimo tego, iż w pewnym sensie uważa, że na to zasługuje).

 

Dziecko boi się odrzucenia

Choć dzieci nawiązują relacje w sposób zupełnie naturalny i afektywny, niekiedy nie są wolne od funkcjonujących w danym społeczeństwie stereotypów i uprzedzeń (mowa tu szczególnie o starszych dzieciach). O ile faktycznie mogą, szczególnie w okresie wieku przedszkolnego, wykluczać z grupy zapatrzonych w siebie narcyzów, o tyle z czasem powodów do odrzucania potencjalnych przyjaciół robi się znacznie więcej. Są to np. gorsze warunki materialne i bytowe, w których żyje dane dziecko, jego kolor skóry, wyznanie, stan zdrowia, niepełnosprawność etc. Niekiedy zdarza się i tak, że dziecko zostaje odrzucone przez rówieśników z powodów znanych tylko im – znanych lub nie, gdyż może być to równie dobrze czysty przypadek. Dlatego właśnie tak ważne jest baczne obserwowanie naszego dziecka. Brak przyjaciół nie zawsze jest jego własnym wyborem – może być do takiego stanu rzeczy zmuszone. Ta druga sytuacja wydaje się jeszcze bardziej dramatyczna w skutkach.

Dziecko nie potrafi odnaleźć się w innym niż dom rodzinny środowisku

Jeżeli dziecko jest nieśmiałe i bardzo przywiązane do rodzica/rodziców może być niechętne do poznawania środowiska pozadomowego. Niestety w tym przypadku winę za taką sytuację mogą też ponosić zbyt nadopiekuńczy rodzice. Jeżeli dziecko nie miało możliwości funkcjonowania w innym otoczeniu, miało zbyt mało kontaktu z innymi ludźmi, dziećmi może mieć problem z asymilacją w grupie. U dziecka mogą pojawić się trudności w komunikacji z otoczeniem i będzie ono bardziej zamknięte w sobie. Dziecko może nie być w stanie nawiązać i utrzymać relacji z rówieśnikami.

 

Dziecko nie miało kontaktu z innymi dziećmi przez zbyt długi czas

Podobnie jak w poprzednim przypadku może być to związane z osobowością dziecka. Może być też tak, że z różnych niezależnych przyczyn (np. choroba, pobyt za granicą) dziecko nie mogło mieć kontaktu z innymi dziećmi. Nie wie jak się zachować w grupie, jak nawiązywać pierwsze znajomości. Takiemu dziecku nieco więcej czasu może zająć poznawanie pierwszych koleżanek i kolegów.

Dziecko zostało wcześniej źle potraktowane przez rówieśników lub dorosłych

Jeżeli dziecku zdarzyło się, że zostało już wyśmiane, publicznie skrytykowane, zwyzywane itp przez rówieśników czy też przez osoby dorosłe będzie bardzo ostrożne w nawiązywaniu relacji. Skutkiem takiej sytuacji może być zaniżone poczucie własnej wartości, nadmierna nieśmiałość i lęk przed poznawaniem nowych osób.

 

Jak możesz pomóc dziecku z problemami z komunikacją?

Trening słuchowy prowadzony w ramach terapii metodą A. Tomatisa jest niezwykle skuteczny w zakresie budowania w dzieciach tak chęci, jak i zdolności do nawiązywania kontaktów w grupie rówieśniczej. Dzięki niemu dzieci otwierają się na innych, uczą się ich słuchać i lepiej wyrażać własne myśli i emocje, a więc lepiej się komunikować, co jest przecież podstawą każdej interpersonalnej relacji. Poza tym dodaje on dzieciom pewności siebie, co przekłada się na pojawienie się u nich odwagi do inicjowania znajomości (dzieci nie boją się podchodzić do innych i przedstawiać się, prosić o pomoc, pytać o zdanie etc.). Warto również zwrócić uwagę na to, iż dzięki metodzie A. Tomatisa dzieci lepiej panują nad swoimi emocjami, a więc pomaga im ona przełamać strach przed odrzuceniem czy brakiem akceptacji, a także, jeśli wykazują one skłonności do zachowań agresywnych i nie panują nad złością, zachować spokój i stać się bardziej przyjacielsko i koncyliacyjnie nastawionymi do świata.

Jeśli chcesz pomóc swojemu dziecku borykającemu się z problemami w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami zapraszamy na bezpłatne konsultacje do naszego gabinetu. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Więcej na ten temat w artykule http://www.alfasynapsis.pl/brak-kontaktu-rowiesnikami/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

trzy + 8 =