Istota EFEKTU w Metodzie Alfreda Tomatisa

Metoda A. Tomatisa – program stymulacji słuchowej

Jeśli zastanawiają się Państwo jak to się dzieje, że terapia według Metody A. Tomatisa działa, niniejszy artykuł naświetli to nurtujące zagadnienie. Kluczem do efektu w metodzie A. Tomatisa jest sprawienie by mózg nie tylko zdolny był do odbioru bodźców płynących z otoczenia – ale także nastawiony na ich odbiór. Opiszemy jaką rolę w formowaniu prawidłowego funkcjonowania mózgu odgrywają dźwięki i ucho oraz w jaki sposób narząd słuchu jest stymulowany w terapii.

Na wstępie trzeba zaznaczyć, że metoda treningu słuchowego opracowana przez Alfreda Tomatisa jest programem stymulacji słuchowej, który ma na celu poprawę funkcji słuchania u osób, u których sam narząd słuchu działa prawidłowo, czyli nie jest uszkodzony.

Elektroniczne Ucho

W terapii uwagi słuchowej metodą Alfreda Tomatisa wykorzystuje się specjalne urządzenie zwane Elektronicznym Uchem, tworzące kontrast muzyczny poprzez zastosowanie zaskakujących zmian w barwie i natężeniu dźwięków. Zmiany te zachodzą nagle i w nieprzewidywalnym tempie. Jest to efekt powodujący stymulację mózgu, który poprzez zaskoczenie i uruchomienie mechanizmów uwagi – jak określił to prof. Tomatis – ustawia się w pozycji do słuchania.

Dla nikogo nie jest zaskoczeniem fakt, że fale dźwiękowe rozchodzą się w powietrzu. Jest to jednak tylko jeden z torów jakim dźwięk dociera do ucha. Zatem, odtwarzane dźwięki podawane są za pomocą kanału słuchowego poprzez przewodnictwo powietrzne. Jednocześnie za sprawą specjalnej zintegrowanej słuchawki, zwanej pobudnikiem kostnym, umieszczonej na czubku głowy i przywierającej do czaszki – dźwięki rozchodzą się przez wibrację – czyli przewodnictwo kostne. Dzięki zastosowaniu przewodnictwa kostnego dźwięk dociera bezpośrednio do ucha wewnętrznego. W ten sposób zostaje ono przygotowane na odbiór dźwięku, przekazanego przez błonę bębenkową drogą powietrzną.

Istota efektu

Zmiany w natężeniu i barwie dźwięków gimnastykują ucho. Słuchanie dźwięków przez Elektroniczne Ucho sprawia, że mięśnie śróduszne naprzemienne napinają się a następnie rozluźniają, co powoduje ich mikrogimnastykę i usprawnienie. Szczególną rolę w procesie słuchania odgrywa mięsień strzemiączkowy, który to właśnie dzięki efektowi uzyskanemu w metodzie Alfreda Tomatisa jest naprzemiennie pobudzany i relaksowany. Ćwiczy to sprawność mięśnia strzemiączkowego oraz poprawia wyregulowanie ucha wewnętrznego. Poprzez niespodziewane zmiany barwy i natężenia dźwięków cały układ słuchowy zostaje pobudzony.

Dźwięki o wysokich częstotliwościach

Alfred Tomatis twierdził, że ucho obok podstawowej funkcji narządu słuchu pełni także funkcję energetyzującą. Zgodnie z nią ucho działa jak dynamo dostarczające mózgowi energii, która jest konieczna do optymalnego funkcjonowania. W całym tym procesie dynamizacji mózgu znaczącą rolę odgrywają przedsionek i ślimak, będące dwiema głównymi częściami ucha wewnętrznego.

Dźwięki o wysokich częstotliwościach, które przechodzą przez ślimaka o wiele bardziej pobudzają mózg niż niskie dźwięki. Według teorii A. Tomatisa to właśnie tony wysokie pełnią funkcję energetyzującą oraz pobudzają kreatywność i zdolności komunikacyjne. Gdy następuje pobudzenie dolnej części przewodu ślimakowego dźwięki o wysokiej częstotliwości są znacznie lepiej odbierane i przekazywane do mózgu. Dźwięki te trafiają do mózgu poprzez przekształcenie odbieranej fali dźwiękowej w bodziec elektryczny. A. Tomatis twierdził, że bodziec ten transportuje nie tylko informację, ale jest też swoistym energetycznym „pokarmem” dla mózgu.

W mózgu bodziec elektryczny przewodzony jest do kory słuchowej i peryferyjnych obszarów kory mózgowej połączonych z korą przedczołową. Za analizę odebranych informacji oraz ich integrację odpowiada właśnie kora przedczołowa. W ten sposób zintegrowana i przeanalizowana informacja dźwiękowa dociera z powrotem do ucha. Ułatwia to w znaczny sposób odbiór informacji dźwiękowej, a także poprawia zdolność skupienia się na niej. Wpływa to na usprawnienie funkcje ruchowych motoryki dużej i małej.

Opisana wyżej wymiana zachodząca pomiędzy mózgiem i receptorami w uchu wewnętrznym ukazuje nam, że ucho to nie tylko narząd słuchu ale również narząd sensoryczno-ruchowy, odgrywający istotną rolę w rozwoju naszej osobowości.

Naturalna stymulacja – niesamowity efekt

Metoda Alfreda Tomatisa wpływa w naturalny i nieinwazyjny sposób na cały układ słuchowy i mózg. Trening ten znacznie poprawia umiejętności uczenia się, skupienia uwagi, komunikacji oraz procesy integracji sensorycznej. Następuje znaczne polepszenie umiejętności czytania i pisania oraz słuchania innych a także jakości mowy i jej samokontroli. Wzrasta również poziom koncentracji. Dzięki Terapii ułatwiona zostaje komunikacja i następuje otwarcie na kontakt z innymi oraz lepsze zrozumienie poleceń i treści. Zwiększona zostaje także pewność w siebie i wiara we własne możliwości. Terapia pozwala również pozbyć się lęków i niepokojów, depresji, podnosi odporność na stres. Zwiększa się kreatywność i chęć współpracy. Terapia także zwiększa skuteczność nauki języków obcych.

Jesteś zainteresowany terapią uwagi słuchowej? Masz pytania? Umów się na bezpłatne konsultacje: https://www.alfasynapsis.pl/#kontakt. Chcesz wykonać test uwagi słuchowej, aby dowiedzieć się czy terapia Metodą A. Tomatisa może Ci pomóc? Skontaktuj się z nami https://www.alfasynapsis.pl/#kontakt. 

 

Przeczytaj także:

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pięć × 1 =