Metoda A. Tomatisa jako narzędzie uzupełniające ćwiczenia słuchowe związane z profilaktyką oraz terapią logopedyczną

Ćwiczenia słuchowe to istotny element terapii oraz profilaktyki logopedycznej, natomiast trening uwagi słuchowej wg Metody prof. A.Tomatisa pozwala zwiększyć rezultat podejmowanych działań terapeutycznych.

Dlaczego ćwiczenia słuchowe są ważnym elementem terapii oraz profilaktyki logopedycznej ?

  • Ćwiczenia słuchowe umożliwiają pacjentowi naukę skupienia swojej koncentracji na sygnałach dźwiękowych.

  • Dzięki nim może on wypracować umiejętność rozróżniania dźwięków otaczającego świata oraz utożsamiać je z określonymi sytuacjami, zjawiskami bądź przedmiotami.

  • Również dzięki nim jest w stanie rozróżnić wysokość, natężenie, długość lub barwę danego dźwięku.

  • Pacjent bez najmniejszego problemu potrafi rozpoznawać poszczególne podstawowe sposoby wymowy głosek.

  • Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, iż jest mu łatwiej rozróżniać cechy prozodyczne języka (akcent, intonacja, tempo, mowy, natężenie głosu).

W jaki sposób trening uwagii słuchowej A. Tomatisa wspiera terapię oraz profilaktykę logopedyczną?

Trening uwagi słuchowej A. Tomatisa posiada wielki wachlarz pomocy dzieciom oraz osobom dorosłym w różnego rodzaju zaburzeniach. Duże znaczenie odgrywa również we wspieraniu profilaktyki oraz terapii logopedycznej.

Trening A. Tomatisa pozwala w sprawny sposób przetwarzać sygnały dźwiękowe, w tym częstotliwości specyficznych dla dźwięków mowy. Czynnikiem, który ma istotny wpływ na umiejętność kontroli własnego głosu oraz na zdolności komunikacyjne jest także lateralizacja słuchowa. Dzięki Metodzie Alfreda Tomatisa logopeda może tak dobierać materiał dźwiękowy, by uwrażliwiać ucho pacjenta na dźwięki mowy i kształtować prawidłową lateralizację słuchową. Kolejne etapy terapii z zastosowaniem fazy aktywnej pracy z głosem i mikrofonem, w istotny sposób wspierają pokonywanie trudności logopedycznych i przede wszystkim zachęcają do mówienia.

Terapia oraz profilaktyka logopedyczna wspierana treningiem uwagi słuchowej A. Tomatisa staje się precyzyjnym ukierunkowaniem pacjenta na umiejętność prawidłowej artykulacji oraz lateralizacji słuchowej.

Jeżeli chcesz wspomagać rozwój Twojego dziecka za pomocą treningów słuchowych według Metody prof. A. Tomatisa skontaktuj się z nami. Zadzwoń i umów się na konsultację. Otwórz formularz kontaktowy.

Żródła:

1. „Logopedia – wybrane aspekty historii, teorii i praktyki”
Redakcja naukowa: Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray

2. Metoda A. Tomatisa, Publikacja końcowa projektu”Uwaga! Sposób na sukces”, Praca zbiorowa

Zapytaj o testy audio-psycho-fonologiczne w gabinecie Alfasynapsis!

Skontaktuj się z nami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

9 − trzy =