Metoda A. Tomatisa w terapii dorosłych

W jaki sposób Metoda prof. A Tomatisa może stać się pomocą dla osób dorosłych? Poniżej przedstawiamy osiem trudności z życia dorosłego człowieka, w których pomoc niesie Metoda A. Tomatisa.

Obniżony nastrój, uczcie przemęczenia, osłabiona kreatywność i koncentracja

Twórca metody prof. Alfred Tomatis zauważył, że uwaga słuchowa, czyli nasza sprawność słuchania, powiązana jest z poziomem życiowej energii i kreatywnością. Szczególnie stymulującą rolę dostrzegł w dźwiękach o dużym nasyceniu wysokimi częstotliwościami – i takie też przeważają w wykorzystywanych do terapii ścieżkach. W stanach przemęczenia, przygnębienia czy wypalenia coraz częściej sięga się po środki farmakologiczne. Tymczasem trening słuchowy stanowi łagodną i trwalszą metodę zmniejszenia napięcia psychicznego, energetyzującą oraz poprawiającą nastrój. Jest świetnym sposobem wspomagającym rozwój osobisty, motywację, zapamiętywanie i koncentrację, sprawność motoryczną, poczucie równowagi oraz kreatywność.

 

Zaburzenia artykulacji

Niewyraźna wymowa, seplenienie, przekręcanie słów wcale nie muszą wynikać z niedbalstwa. Część zaburzeń mowy może powstawać ponieważ osoba ma trudności z odróżnianiem podobnie brzących dźwięków mowy. Jak wiemy, nasz mózg nie wygeneruje czynności, której nie zna, zatem osoba nie może poprawić własnej wymowy, ani nie ma możliwości prawidłowego wypowiedzenia słów w przypadku dźwięków, których niedosłyszy. Trening słuchowy poprawia odbiór dźwięków, co sprawia, że zaczynamy identyfikować swoje błędy w artykulacji i możemy podjąć próby ich korygowania.

 

Zaburzona kontrola głosu: nieświadome podnoszenie głosu

Nadmierny wysiłek wkładany w artykulację może prowadzić do organicznych zmian w krtani – guzków, obrzęków, polipów – dlatego warto zadbać o prawidłową kontrolę mowy. Tymczasem osoby mówiące zbyt donośnym głosem częstokroć nie zdają sobie sprawy z tego, że mówią za głośno i zniżają głos dopiero, gdy ktoś z otoczenia zwraca im uwagę. Nadmierna głośność mowy może być wynikiem trudności w kontrolowaniu własnego głosu. Osoby takie nie raz twierdzą, że nie słyszą, że mówią głośniej niż trzeba. Trening słuchowy, dzięki reedukacji słuchania własnego głosu, jest wartościowym uzupełnieniem rehabilitacji głosu.

 

Jąkanie, czyli zaburzenia płynności mowy

Niepłynność mówienia także miewa swoje źródło w zaburzeniach uwagi słuchowej oraz lateralizacji usznej. Tak jak w przypadku ręki, nogi, czy oka, jedno zazwyczaj jest wiodące, tak samo dzieje się w odniesieniu do uszu. Przy czym lateralizacja uszna ma znaczący wpływ na percepcję mowy – a co za tym idzie – i na artykulację dźwięków. Droga z prawego ucha do mózgu jest krótsza niż z lewego. Przy lateralizacji lewousznej lub nieustalonej dźwięki mają do pokonania dłuższą drogę. W efekcie przetwarzanie sygnałów mowy jest wolniejsze i łatwiej dochodzi do zaburzeń. Ponieważ trening słuchowy pomaga przywrócić prawidłową fizjologiczną prawouszną lateralizację, często przyczynia się do poprawy płynności mowy.

 

Rehabilitacja pourazowa

Śpiączka pourazowa, stany obniżonej i minimalnej świadomości, ograniczenia w ruchu bądź mowie po udarach niedokrwiennych lub wylewach krwi do mózgu – to kondycja, która nie musi być beznadziejna. Osobom nimi dotkniętym można pomóc w różnym stopniu poprawić jakość funkcjonowania. Terapia uwagi słuchowej metodą A. Tomatisa stosowana jest między innymi przez Klinikę Budzik. Także nasz gabinet odnotowuje sukcesy w terapii pourazowej.

 

Trudności w nauce języków obcych

Rodząc się dysponujemy aparatem mowy zdolnym do nauczenia się wymowy każdego języka. Jednak nasz mózg kieruje się przede wszystkim względami pragmatycznymi i przyswaja wiedzę, także o języku, potrzebną na bieżąco. Wychowując się w środowisku języka ojczystego, przyswajamy częstotliwości dźwięków dla niego charakterystycznych, innych często w ogóle nie mając okazji usłyszeć, a nawet jeśli, to zostają wyparte jako nieprzydatne. Naukę języka obcego zazwyczaj podejmujemy jako biegli użytkownicy własnej ojczystej mowy, z aparatem mowy wyćwiczonym na potrzeby własnego języka i bez umiejętności różnicowania dotąd nie używanych dźwięków. Rozumienie ze słuchu oraz poprawna wymowa bywają prawdziwą zmorą wielu osób pragnących poznać język obcy. Wielu zna to uczucie frustracji gdy nauczyciel ciągle nie jest usatysfakcjonowany naszą wymową, podczas gdy my mamy wrażenie, że lepiej już nie jesteśmy w stanie wypowiedzieć obcego słowa. Niejeden nauczyciel spotkał się ze stwierdzeniem ucznia, że nie słyszy on różnicy pomiędzy niektórymi dźwiękami. Jak już wiemy, nie słysząc jej, nie może lepiej artykułować. Trening słuchowy umożliwia wyćwiczenie różnicowania dźwięków występujących w języku, dzięki wykorzystaniu nagrań w języku docelowym oraz ćwiczeniom wymowy z wykorzystaniem Elektronicznego Ucha z ustawionymi parametrami charakterystycznymi dla danego języka obcego.

 

Jak sobie pomóc?

Oczywiście zarówno w przypadku zaburzeń głosu jak i płynności mowy, terapia metodą A. Tomatisa nie zastępuje pracy z logopedą, ani też nauczyciela języka obcego w nauce.  Podobnie,  terapia ta nie jest też alternatywą wobec opieki psychologicznej czy psychiatrycznej w przypadku klinicznej depresji. Trening słuchowy ma działanie wspomagające – w wyżej wymienionych problemach – jak i w wielu innych dziedzinach życia. Po jego przebyciu łatwiej jest pacjentowi usłyszeć różnice, których wcześniej nie dostrzegał i sprawniej przetwarzać mowę. Trening ten pomaga pokonać bariery, które wcześniej były poza kontrolą, poprawia nastrój, kreatywność, koncentrację, motorykę oraz motywację.

 

Chcesz się przekonać czy trening słuchowy Metodą A. Tomatisa Ci pomoże? Zapraszamy na konsultacje do naszego Gabinetu. Zadzwoń i umów się!

 

Źródło: Metoda Tomatisa. Publikacja końcowa projektu „Uwaga! Sposób na sukces”. Praca zbiorowa. Gdańsk 2013

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

trzy × 1 =