Metoda Alfreda Tomatisa – innowacyjna forma terapii dla każdego

Jedną z nowatorskich metod jest trening słuchowy zwany Metodą A. Tomatisa, który poprzez mikgofimnastykę uszu za pomocą odpowiednio przefiltrowanych dźwięków, działa pozytywnie na wiele zaburzeń i problemów doskwierających nie tylko dzieciom ale i dorosłym. Metodę tę zastosowano po raz pierwszy we Francji dla śpiewaków operowych, którzy mieli problemy głosowe. Eksperyment ten przyniósł bardzo dobre efekty, co zapoczątkowało dalszą pracę w tym kierunku. Z biegiem czasu trafiała do innych krajów, gdzie z powodzeniem ją wykorzystywano. Także w Polsce zaczyna być coraz bardziej rozpowszechniana.

Metoda A. Tomatisa – co to tak właściwie jest?

Metoda A. Tomatisa jest programem stymulacji słuchowej, którego celem jest przezwyciężenie zaburzeń uwagi słuchowej i poprawę umiejętności komunikacji. Aby ucho mogło funkcjonować w pełnym zakresie, konieczne jest jego wyćwiczenie. Trening polega na słuchaniu dźwięków o określonej częstotliwości poprzez urządzenie zwane „Elektronicznym Uchem”, które jest modelem idealnego ucha ludzkiego. Pomaga on usprawnić zarówno umiejętności słuchania innych, jak i poprawia jakość własnych wypowiedzi. Ma pozytywny wpływ na kompetencje językowe.

 

Na czym polega trening?

Podczas sesji dźwięk jest przekazywany przez przewodnictwo powietrzne, przechodząc przez kanał uszny, a także przez przewodnictwo kostne dzięki pobudnikowi kostnemu, umieszczonemu na górniej części słuchawek. Muzyka, którą słuchamy na treningach została wcześniej obrobiona laboratoryjnie w celu wywołania Efektu Tomatisa. Pozwala to na pobudzenie ucha wewnętrznego na płaszczyźnie słuchowej i motorycznej. Celem Efektu Tomatisa jest to, aby „zaskoczyć” ucho, a tym samym spowodować reakcję napinania i rozluźniania mięśni (strzemiączkowego i młoteczkowego).

Czego słuchamy podczas terapii?

Treningi odbywają się dzięki dźwiękom o określonej, wysokiej częstotliwości. Są one odpowiednio filtrowane w zależności od indywidualnych wymogów i potrzeb. Mogą stymulować zarówno funkcje organizmu i pomóc w relaksacji osobie słuchającej. Jako materiału dźwiękowego wykorzystuje się najczęściej utwory Wolfganga Amadeusza Mozarta. Jego muzyka charakteryzuje się dużą dynamiką oraz harmonicznymi dźwiękami o wysokich częstotliwościach. Działa stymulująco i energetyzująco. Innym często wykorzystywanym rodzajem muzyki są chorały gregoriańskie, które uspokajają, wyciszają oraz ugruntowują w sferze fizycznej.

 

Skąd się to wszystko wzięło?

Twórcą tej metody był francuski otolaryngolog, neurolog i foniatra Alfred Tomatis (1920-2001). Był wychowywany w środowisku, w którym bardzo ważną rolę odgrywała muzyka. Dzięki temu zaczął interesować się problemem zależności pomiędzy słyszeniem, a tworzeniem głosu
i produkcją mowy. Dogłębne studia na Uniwersytecie Paryskim i własne eksperymenty doprowadziły go do sformowania trzech praw:

 1. Głos zawiera jedynie te częstotliwości, które jest w stanie odebrać nasz narząd słuchu.
 2. Modyfikacja sposobu słuchania prowadzi do zmian w głosie.
 3. Trwała zmiana głosu jest możliwa przez zastosowane odpowiedniej stymulacji słuchowej, kontynuowanej przez pewien okres.

Prowadził wiele badań, co doprowadziło do powstania rewolucyjnej metody zwanej- Metodą A. Tomatisa. A także stworzył urządzenie – Elektroniczne Ucho. W 1951r. za swoje osiągnięcia dostał tytuł „Rycerza Zdrowia Publicznego Francji”. Nagrodzono go również złotym medalem za badania naukowe. Napisał czternaście książek oraz wiele artykułów. Trening słuchowy, którego prof. jest twórcą, jako metoda terapeutyczna cieszy się uznaniem wielu specjalistów w dziedzinie medycyny, psychologii, pedagogiki i terapii zajęciowej.

Słyszenie a słuchanie, na czym polega różnica ?

Alfred Tomatis odróżnił pojęcia słyszenie i słuchanie. Słyszenie to proces bierny, który zależy od stanu narządu słuchu. Z kolei słuchanie (uwaga słuchowa) jest to umiejętność świadomego odbierania bodźców dźwiękowych i czerpania z nich informacji, która rozwija się przez całe życie człowieka.

Głównymi objawami zaburzenia uwagi słuchowej są:

 • nadwrażliwość na dźwięki,
 • zaburzenia koncentracji uwagi,
 • konieczności powtarzania poleceń,
 • trudności z czytaniem i pisaniem,
 • błędna interpretacja pytań,
 • niewyraźne pismo,
 • niemuzykalność,
 • mylenie strony lewej z prawą,
 • monotonny głos,
 • ubogie słownictwo,
 • niewyraźne pismo,
 • męczliwość lub nadaktywność,
 • tendencje depresyjne,
 • brak wiary w siebie,
 • drażliwość,
 • nieśmiałość,
 • nadwrażliwość emocjonalna,
 • wycofywanie się

Dla kogo skierowana jest terapia?

Z Trenigu Słuchowego Tomatisa może skorzystać każdy, kto chce polepszyć swoje możliwości i udoskonalić dotychczasowe funkcjonowanie. Efekty są szybko dostrzegalne, co potwierdzają badania kontrolne. Metodę tą stosuję się u dzieci, młodzieży oraz dorosłych. W szczególności jeśli występują któreś z powyższych objawów.

 

 

Metoda Alfreda Tomatisa zalecana jest głównie osobom dotkniętym:

 • zaburzeniami językowymi (np. jąkanie, zaburzenia artykulacji),
 • zaburzeniami przetwarzania słuchowego,
 • kłopotami z komunikacją i koncentracją,
 • trudnościami w nauce,
 • problemami z niską samooceną,brakiem motywacji, brakiem energii
 • zaburzeniami koordynacji ruchowej,
 • zaburzeniami zachowania np. ADHD, ADD,
 • autyzmem,
 • zespołem Downa i innymi zespołami genetycznymi.

Jakie efekty przynosi terapia?

Metoda A. Tomatisa poprawia umiejętności czytania i pisania, koncentracji i słuchania innych oraz jakość mowy i jej samokontrolę. Ułatwia komunikację z otoczeniem, pozwala otworzyć się na kontakt z innymi oraz lepiej rozumieć polecenia i przekazywane treści. Zwiększa pewność siebie i wiarę w swoje możliwości. Pozwala pozbyć się lęków i niepokojów, zwiększa odporność na stres. Pobudza kreatywność i chęć do współpracy z innymi. Ogranicza nadmierną aktywność dzieci nadpobudliwych (u dzieci z ADHD). Dodatkowo trening uwagi słuchowej pomaga przyswajać języki obce zarówno u dzieci jak u dorosłych.

Elektroniczne Ucho?

test uwagi słuchowej dzieckaTo urządzenie, które jest modelem idealnego ucha ludzkiego. Ono spełnia najważniejsze działanie terapeutyczne przetwarzając dźwięk. Słuchanie dźwięków przez EU powoduje mikrogimnastykę mięśni śródusznych usprawniając ich funkcję. Urządzenie to jest już produkowane w naszym kraju, więcej na jego temat można się dowiedzieć na stronie http://www.arante.pl/uwaga-sluchowa.html oraz pod numerem telefonu (32) 729-87-11.

 

Dowiedz się więcej!

Więcej odnośnie Metody Alfreda Tomatisa znajdziesz na naszym blogu, gdzie znajdują się liczne autorskie publikacje dotyczące terapii uwagi słuchowej według Metody prof. Tomatisa.

Zapraszamy też na nieodpłatne konsultacje – umów się na spotkanie z naszymi terapeutami i dowiedz się wszystkiego, co chciał(a)byś wiedzieć o treningu słuchowym:

Masz więcej pytań – zadzwoń lub wypełnij formularz kontaktowy: https://www.alfasynapsis.pl/#kontakt

inowacyjna terapia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

12 − pięć =