O nas 2 Gabinet Alfasynapsis w Wodzisławiu Śląskim

Gabinet terapeutyczny Alfasynapsis w Wodzisławiu Śląskim, prowadzi terapię treningu uwagi słuchowej metodą Alfreda Tomatisa.

Metoda A. Tomatisa jest uznaną na świecie i potwierdzoną medycznie terapią, zapewniającą trwałe efekty rozwoju potencjału intelektualnego pacjentów.

Wojciech

„Kiedy w 2013 roku spotkałem się po raz pierwszy z możliwością zaangażowania w dystrybucję sprzętu do terapii metodą A. Tomatisa, do tematu podszedłem z inżynierskim sceptycyzmem. Z nieufnością patrzyłem na sposób, który miał ponoć poprzez oddziaływanie modulowanym i profilowanym indywidualnie dźwiękiem, oddziaływać na pacjenta i prowadzić do dobroczynnych zmian.

Producentowi sprzętu odpowiedziałem, że nie zamierzam zajmować się czymś, co może być odbierane jako przyjmowanie korzyści od niespełnianych nadziei.

Ale zacząłem zgłębiać naukowe publikacje na temat Metody, wybrałem się na konferencję, gdzie przeprowadziłem kilka rozmów z pacjentami a następnie kontynuowałem wywiady z terapeutami z wieloletnim doświadczeniem (nabytym głównie poza granicami naszego kraju).

Z zaskoczeniem stwierdziłem, że metoda A. Tomatisa jest znana na świecie, powszechnie uznawana za skuteczną metodę terapeutyczną a w niektórych krajach (np. Francja, USA) wykorzystywana w głównym nurcie opieki medycznej w ramach placówek służby zdrowia.

Wreszcie wyraziłem zainteresowanie dystrybucją sprzętu i cieszyłem się z każdego nowego gabinetu terapii, który powstawał w naszym kraju.

Za punkt honoru przyjąłem otwarcie jakiegoś gabinetu bezpośrednio w naszych okolicach (Rybnik, Wodzisław Śląski, Jastrzębie, Racibórz) aby także tutaj z Metody mogły skorzystać osoby potrzebujące. Pierwotnie próbowaliśmy zainteresować gabinety logopedyczne i terapeutyczne następnie szkoły i przedszkola, gdzie uczęszczają dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Niestety koszt sprzętu stanowił granicę nie do przeskoczenia.

Wreszcie w pierwszej połowie 2014 roku stwierdziliśmy wspólnie w firmie, że skoro nikt inny nie ma ochoty udostępnić metody A. Tomatisa, to my to zrobimy. I tak oto w czerwcu powstał nasz gabinet Alfasynapsis.

Po konkretnych przypadkach terapii w naszym gabinecie (m.in. autyzm, ADHD, problemy z koncentracją itd.) na własne oczy widzę efekty Metody.”

Wojciech Machnik

założyciel gabinetu Alfasynapsis

 

Barbara

„Do rozpoczęcia swojej „przygody” z Metodą A. Tomatisa skłoniła mnie fascynacja samą Metodą a także chęć niesienia pomocy wszystkim tym, którzy mogą przezwyciężyć swoje problemy korzystając z terapii. Studiując informacje na temat Metody coraz szerzej otwierałam oczy ze zdumienia… Nie miałam najmniejszych wątpliwości wiedziałam, że praca z zastosowaniem tej fascynującej i przełomowej metody będzie dla mnie zarówno wielkim zaszczytem jak i wyzwaniem, a jednocześnie spełnieniem moich zawodowych pragnień, poprzez połączenie pracy zawodowej z niesieniem pomocy innym. Przejście wszelkich niezbędnych szkoleń na temat Metody tylko utwierdziło mnie w tym przekonaniu. Całą wiedzę i swoje doświadczenie przekazał mi wieloletni przyjaciel i spadkobierca profesora Alfreda Tomatisa – Jozef Vervoort, który w niesamowity sposób zaraża pasją i miłością do tej przełomowej metody terapii. I w ten sposób Metoda prof. A. Tomatisa stała się moją pasją.

Będąc matką dwójki dzieci sama na własnej skórze doświadczyłam czym są dla rodziców problemy ich dzieci. Wiem co to znaczy troska o zdrowie dziecka i doskonale rozumiem rodziców, którzy borykają się chorobą, różnymi dolegliwościami czy niepełnosprawnością dziecka. Jest to dodatkową motywacją do jeszcze większego zaangażowania w moją pracę.

W pomoc pacjentom wkładam nie tylko cały dotychczasowy bagaż wiedzy i doświadczenia, ale także serce. Nie jest to dla mnie zwykła praca ale życiowa misja, dzięki której mogę nieść pomoc, tym którzy jej potrzebują.”

 

Barbara Kaźmierczak

terapeutka Matody A. Tomatisa w Gabinecie Alfasynapsis w latach 2017-2021

GALERIA

TERAPEUCI

Wirginia Machnik

Absolwentka wydziału metodyki nauczania języków obcych Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Śląskim. 20 letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Certyfikowany terapeuta uwagi słuchowej wg Metody prof. A. Tomatisa, która pobierała nauki u samego Josefa Vervoort'a oraz profesora Martiena de Viogt'a oraz Astrid Vervoort. Posiada kwalifikacje oraz doświadczenie w układaniu autorskich programów terapeutycznych w oparciu o założenia metody opracowanej przez Alfreda Tomatisa. Obecny właściciel gabinetu.

Barbara

Certyfikowana terapeutka Metody A. Tomatisa, absolwentka studiów magisterskich w WSZMiJO. Posiada kwalifikacje upoważniające do stosowania metody Audio-Psycho-Fonologii opartej o badania profesora Alfreda Tomatisa. Swoją wiedzę zdobyła na szkoleniu zorganizowanym przez Young Digital Planet we współpracy z Ośrodkiem naukowym Mozart-Brain-Lab, prowadzonym przez Jozefa Vervoort'a, współpracownika i dziedzica dorobku naukowego Alfreda Tomatisa. W gabinecie w latach 2017-2021.

Karina

Pedagog, arteterapeutka. Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego, z kilkuletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi w wieku poniemowlęcym, przedszkolnym, szkolnym, młodzieżą i osobami dorosłymi. Jej bogate doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi z dysfunkcjami pozwoliło na prowadzenie warsztatów wykorzystujących techniki arteterapeutyczne. Terapeutka uwagi słuchowej wg Metody prof. A.Tomatisa oraz wykwalifikowany arte-terapeuta z doświadczeniem w przedszkolnym wychowaniu dzieci. Uczestniczyła w tworzeniu gabinetu w jego początkach w 2014 roku. W Alfasynapsis 2014-2016.

Wszyscy nasi terapeuci

zostali przeszkoleni przez Jozefa Vervoorta wieloletniego współpracownika i przyjaciela prof. A.Tomatisa, który zapewnia, że "osoby wyszkolone przez niego będą podążać drogą wyznaczoną przez profesora Alfreda Tomatisa z pożytkiem dla dzieci". Jozef Vervoort, który z woli samego profesora A. Tomatisa odziedziczył jego cały dorobek naukowy już od wielu lat kontynuuje ich wspólne dzieło w dziedzinie audio-psycho-fonologii w ośrodku naukowym Mozart-Brain-Lab. Profesor przekazał mu również obowiązek szkolenia kolejnych specjalistów. Jozef jest doskonałym mentorem i autorytetem w dziedzinie wiedzy z zakresu metody opracowanej przez profesora Tomatisa. Jest nauczycielem, który nie tylko w niezywkle ciekawy i pochłaniający sposób przekazuje wyczerpującą wiedzę na ten temat, ale także co ważniejsze zaraża pasją, zaangażowaniem i miłością do tej fascynującej i przełomowej metody.
Dzięki temu niezwykłemu podejściu nasi terapeuci są nie tylko posiadaczami cennej wiedzy, ale także kontynuatorami wielkiego dzieła jakie rozpoczął profesor Tomatis wraz z Jozefem Vervoortem co w dużej mierze przekłada się na efekty i wyniki ich pracy.

WIDEO

Wywiad z naukowcem i terapeutą Martienem de Voigtem - j. ang.

Wywiad z Prof. dr. Martien'em de Voigt'em - emerytowanym profesorem fizyki atomowej, który zgłębił i pokochał metodę A. Tomatisa