O nas

Nasz gabinet to…

…niezwykłe miejsce, w którym w pracę wkładamy serce i stawiamy sobie za główny cel pomoc i poprawę stanu pacjenta, który zgłasza się do nas ze swoimi problemami i dolegliwościami. Swoją pracę traktujemy jako misję, dzięki której możemy nieść pomoc tym którzy jej potrzebują. Każdy pacjent to dla nas wyzwanie, a jego dobro jest dla nas celem nadrzędnym!

Nasi terapeuci…

…szkoleni są przez Jozefa Vervorta – wieloletniego współpracownika i przyjaciela prof. A.Tomatisa, który z woli samego profesora A. Tomatisa odziedziczył jego cały dorobek naukowy i jest doskonałym mentorem i autorytetem w dziedzinie wiedzy z zakresu metody opracowanej przez Tomatisa. Dzięki temu nasi terapeuci są nie tylko posiadaczami cennej wiedzy, ale także kontynuatorami wielkiego dzieła jakie rozpoczął profesor Tomatis wraz z Jozefem Vervoortem co w dużej mierze przekłada się na efekty i wyniki ich pracy. Dzięki temu nasi pacjenci mogą mieć pewność, że terapia jest prowadzona na najwyższym poziomie i otrzymują maksymalne efekty terapii.

Metoda stworzona przez prof. Alfreda Tomatisa…

…jest uznaną na świecie i potwierdzoną medycznie terapią, zapewniającą trwałe efekty rozwoju potencjału intelektualnego pacjentów. Pozwala ona na osiągnięcie harmonii i stanu optymalnego współdziałania ucha i mózgu. Prawidłowa współpraca tych dwóch organów ma pozytywny wpływ na cały ludzki organizm i wszystkie sfery funkcjonowania człowieka.
Dzięki treningowi uwagi słuchowej Alfreda Tomatisa pacjent jest w stanie otworzyć się i zacząć rozwiązywać nieuświadomione, uporczywe problemy, zarówno z przeszłości jak i występujące obecnie. Metoda pomaga w osiągnięciu spójności między światem zewnętrznym a procesami zachodzącymi w psychice pacjenta. Trening metodą A. Tomatisa stanowi także doskonałą bazę dla innych form terapii.

Jak to się wszystko zaczęło…

Wojciech

„Kiedy w 2013 roku spotkałem się po raz pierwszy z możliwością zaangażowania w dystrybucję sprzętu do terapii metodą A. Tomatisa, do tematu podszedłem z inżynierskim sceptycyzmem. Z nieufnością patrzyłem na sposób, który miał ponoć poprzez oddziaływanie modulowanym i profilowanym indywidualnie dźwiękiem, oddziaływać na pacjenta i prowadzić do dobroczynnych zmian.

Producentowi sprzętu odpowiedziałem, że nie zamierzam zajmować się czymś, co może być odbierane jako przyjmowanie korzyści od niespełnianych nadziei.

Ale zacząłem zgłębiać naukowe publikacje na temat Metody, wybrałem się na konferencję, gdzie przeprowadziłem kilka rozmów z pacjentami a następnie kontynuowałem wywiady z terapeutami z wieloletnim doświadczeniem (nabytym głównie poza granicami naszego kraju).

Z zaskoczeniem stwierdziłem, że metoda A. Tomatisa jest znana na świecie, powszechnie uznawana za skuteczną metodę terapeutyczną a w niektórych krajach (np. Francja, USA) wykorzystywana w głównym nurcie opieki medycznej w ramach placówek służby zdrowia.

Wreszcie wyraziłem zainteresowanie dystrybucją sprzętu i cieszyłem się z każdego nowego gabinetu terapii, który powstawał w naszym kraju.

Za punkt honoru przyjąłem otwarcie jakiegoś gabinetu bezpośrednio w naszych okolicach (Rybnik, Wodzisław Śląski, Jastrzębie, Racibórz) aby także tutaj z Metody mogły skorzystać osoby potrzebujące. Pierwotnie próbowaliśmy zainteresować gabinety logopedyczne i terapeutyczne następnie szkoły i przedszkola gdzie uczęszczają dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Niestety koszt sprzętu stanowił granicę nie do przeskoczenia.

Wreszcie w pierwszej połowie 2014 roku stwierdziliśmy wspólnie w firmie, że skoro nikt inny nie ma ochoty udostępnić metody A. Tomatisa, to my to zrobimy. I tak oto w czerwcu powstał nasz gabinet Alfasynapsis.

Po konkretnych przypadkach terapii w naszym gabinecie (m.in. autyzm, ADHD, problemy z koncentracją itd.) na własne oczy widzę efekty Metody.”

Wojciech Machnik

założyciel gabinetu Alfasynapsis

 

Barbara

„Do rozpoczęcia swojej „przygody” z Metodą A. Tomatisa skłoniła mnie fascynacja samą Metodą a także chęć niesienia pomocy wszystkim tym, którzy mogą przezwyciężyć swoje problemy korzystając z terapii. Studiując informacje na temat Metody coraz szerzej otwierałam oczy ze zdumienia… Nie miałam najmniejszych wątpliwości wiedziałam, że praca z zastosowaniem tej fascynującej i przełomowej metody będzie dla mnie zarówno wielkim zaszczytem jak i wyzwaniem, a jednocześnie spełnieniem moich zawodowych pragnień, poprzez połączenie pracy zawodowej z niesieniem pomocy innym. Przejście wszelkich niezbędnych szkoleń na temat Metody tylko utwierdziło mnie w tym przekonaniu. Całą wiedzę i swoje doświadczenie przekazał mi wieloletni przyjaciel i spadkobierca profesora Alfreda Tomatisa – Jozef Vervoort, który w niesamowity sposób zaraża pasją i miłością do tej przełomowej metody terapii. I w ten sposób Metoda prof. A. Tomatisa stała się moją pasją.

Będąc matką dwójki dzieci sama na własnej skórze doświadczyłam czym są dla rodziców problemy ich dzieci. Wiem co to znaczy troska o zdrowie dziecka i doskonale rozumiem rodziców, którzy borykają się chorobą, różnymi dolegliwościami czy niepełnosprawnością dziecka. Jest to dodatkową motywacją do jeszcze większego zaangażowania w moją pracę.

W pomoc pacjentom wkładam nie tylko cały dotychczasowy bagaż wiedzy i doświadczenia, ale także serce. Nie jest to dla mnie zwykła praca, ale życiowa misja, dzięki której mogę nieść pomoc, tym którzy jej potrzebują.”

 

Barbara Kaźmierczak

terapeutka Matody A. Tomatisa w Gabinecie Alfasynapsis w latach 2017-2021

GALERIA

TERAPEUCI

Wirginia Machnik

Certyfikowany terapeuta uwagi słuchowej wg Metody prof. A. Tomatisa, która pobierała nauki u samego Josefa Vervoort'a oraz profesora Martiena de Viogt'a, a także u Astrid Vervoort. Posiada kwalifikacje oraz doświadczenie w układaniu autorskich programów terapeutycznych w oparciu o założenia metody opracowanej przez Alfreda Tomatisa. Absolwentka wydziału metodyki nauczania języków obcych Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Śląskim. 20 letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Ukończyła dodatkowo kursy "Terapia dziecka z autyzmem" oraz "Wychowawca kolonii i opiekun wycieczek". Obecny właściciel gabinetu.

Barbara

Certyfikowana terapeutka Metody A. Tomatisa, absolwentka studiów magisterskich w WSZMiJO. Posiada kwalifikacje upoważniające do stosowania metody Audio-Psycho-Fonologii opartej o badania profesora Alfreda Tomatisa. Swoją wiedzę zdobyła na szkoleniu zorganizowanym przez Young Digital Planet we współpracy z Ośrodkiem naukowym Mozart-Brain-Lab, prowadzonym przez Jozefa Vervoort'a, współpracownika i dziedzica dorobku naukowego Alfreda Tomatisa. Ukończyła kurs "Terapia dziecka z autyzmem". W Alfasynapsis 2017-2021.

Michalina

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, gdzie uzyskała uprawnienia logopedy oraz pedagoga- terapeuty. Przeprowadza badania i prowadzi terapię z zakresu wad wymowy dzieci i młodzieży. Przygotowana jest również do pracy z dziećmi z zaburzeniem dyslektycznymi, mającymi trudności w nauce matematyki, przejawiającymi zaburzenia systemu uwagi, nadpobudliwość psychoruchową, trudności w kontroli zachowania w sytuacjach zadaniowych typu szkolnego, zakłócenia funkcji wzrokowych i słuchowych, zaburzenia i opóźnienia rozwoju ruchowego i lateralizacji. Nieustannie poszerza swój warsztat pracy. Ukończyła szkolenia z zakresu terapii sygmatyzmu międzyzębowego i bocznego u Anny Balewskiej oraz następujące kursy "Terapia dziecka z autyzmem" , "Autyzm- zrozumieć spektrum. Zindywidualizowane spojrzenie na ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu". W Alfasynapsis 2018-2020.

Karina

Terapeutka uwagi słuchowej wg Metody prof. A.Tomatisa oraz wykwalifikowany arte-terapeuta z doświadczeniem w przedszkolnym wychowaniu dzieci. Uczestniczyła w tworzeniu gabinetu w jego początkach w 2014 roku. W Alfasynapsis 2014-2016.

Wszyscy nasi terapeuci

zostali przeszkoleni przez Jozefa Vervoorta wieloletniego współpracownika i przyjaciela prof. A.Tomatisa, który zapewnia, że "osoby wyszkolone przez niego będą podążać drogą wyznaczoną przez profesora Alfreda Tomatisa z pożytkiem dla dzieci". Jozef Vervoort, który z woli samego profesora A. Tomatisa odziedziczył jego cały dorobek naukowy już od wielu lat kontynuuje ich wspólne dzieło w dziedzinie audio-psycho-fonologii w ośrodku naukowym Mozart-Brain-Lab. Profesor przekazał mu również obowiązek szkolenia kolejnych specjalistów. Jozef jest doskonałym mentorem i autorytetem w dziedzinie wiedzy z zakresu metody opracowanej przez profesora Tomatisa. Jest nauczycielem, który nie tylko w niezywkle ciekawy i pochłaniający sposób przekazuje wyczerpującą wiedzę na ten temat, ale także co ważniejsze zaraża pasją, zaangażowaniem i miłością do tej fascynującej i przełomowej metody.
Dzięki temu niezwykłemu podejściu nasi terapeuci są nie tylko posiadaczami cennej wiedzy, ale także kontynuatorami wielkiego dzieła jakie rozpoczął profesor Tomatis wraz z Jozefem Vervoortem co w dużej mierze przekłada się na efekty i wyniki ich pracy.

WIDEO

Wywiad z naszą byłą terapeutką Basią

Nasza terapeutka dzieli się swoimi doświadczeniami.

Wywiad z naukowcem i terapeutą Martienem de Voigtem - j. ang.

Wywiad z Prof. dr. Martien'em de Voigt'em - emerytowanym profesorem fizyki atomowej, który zgłębił i pokochał metodę A. Tomatisa

Josef Vervoort - dla poliglotów

Francusko i niemiecko języczne wywiady z dziedzicem dorobku Alfreda Tomatisa - Josefem Vervoortem.