Polityka prywatności

Dane osobowe w gabinecie Alfasynapsis

Administratorem danych osobowych jest ALFASYNAPSIS Wirginia Machnik Akademia Uwagi Słuchowej i Nauki Języków Obcych, ul. Radlińska 45a, 44-300 Wodzisław Śląski, NIP:647-103-38-58, REGON: 272981518

Dane osobowe przekazywane są nam dobrowolnie ( np. imię, nazwisko, e-mail, telefon, przyczyna kontaktu) w rozmowach telefonicznych, za pomocą formularza kontaktowego ze strony internetowej www.alfasynapsis.pl, za pomocą formularza kontaktowego na fanpejdżu FaceBook, oraz w trakcie spotkań w gabinecie i nie są przekazywane innym podmiotom.

Zastrzegamy sobie prawo do prowadzenia analiz i wniosków o charakterze naukowym i edukacyjnym – bez wykorzystania danych umożliwiających identyfikację osoby – min. w oparciu o dane wrażliwe podane na jakimkolwiek etapie kontaktu z nami, w szczególności zaś w ankiecie medycznej i w wyniku przeprowadzonych testów uwagi słuchowej – których celem jest jak najtrafniejsze określenie źródeł zaburzeń uwagi słuchowej oraz jak najlepszy dobór parametrów i przebiegu terapii.

Odbiorcy danych: Co do zasady, nie udostępniamy nikomu Twoich danych osobowych. Jeśli dokonujesz płatności przelewem, Twoje dane są przetwarzane przez bank wskazany w danych do przelewu; w razie wpłaty kaucji do umowy wypożyczenia skorzystamy z tych danych, w tym z numeru konta, do wykonania przelewu zwrotnego; Na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (np.Urząd Skarbowy, PIP, ZUS) zastrzegamy prawo do ujawnienia wymaganych danych organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym;

Czas przechowywania danych – Jako administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszej spółki i zachowania zasady rozliczalności. Przechowujemy dane przez następujące okresy: – Dane dotyczące zawarcia i wykonania umowy – art. 6 ust. 1 b) RODO – przez czas niezbędny do wykonania umowy i dokonania rozliczeń z jej tytułu; Dane przetwarzane w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 c) RODO – przez okres trwania odpowiedzialności z tego tytułu; Dane dla celów marketingowych i inne dane w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania;

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody). Ponadto, w sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

W sprawach związanych z ochroną danych możesz się z nami skontaktować pod adresem:

Wirginia Machnik , ul. Radlińska 45a, 44-300 Wodzisław Śląski, adres e-mail: biuro@alfasynapsis.pl