Co przeżywa Twoje dziecko na początku roku szkolnego i jakie ma z tego powodu trudności?

Rok szkolny rozpoczął się już na dobre. Niestety większość dzieci nie przestawiło się jeszcze z trybu wakacyjnego w tryb obowiązków szkolnych. Zdarzają się dzieci, które stosunkowo szybko orientują się, że wakacje się skończyły i pojawiły się nowe obowiązki związane ze szkołą, jednak w większości takie „przeprogramowanie” zajmuje uczniom nieco więcej czasu. Jest to zazwyczaj duży problem, i to nie tylko dla pierwszoklasistów, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę ze szkołą. Kończy się czas beztroskiej zabawy a rozpoczyna czas kiedy zostają obciążeni nowymi obowiązkami.

Z reguły pierwszym tygodniom szkoły towarzyszą problemy z koncentracją i skupieniem uwagi, co prowadzi do przemęczenia, rozdrażnienia czy wręcz niechęci do nauki u dzieci. Mamy wrażenie, że czas wykonania prostego zadania domowego przedłuża się w nieskończoność, wiedza nie wchodzi do głowy a dziecko traci zapał i chęci. Długofalowe skutki takiej sytuacji każdy z nas może sobie wyobrazić. Co gorsza problemy z koncentracją, skupieniem pojawiają się także podczas lekcji. Dziecko, które nie wykorzystuje efektywnie czasu w szkole, nie jest w stanie się skupić i nie uważa musi więcej czasu poświęcić na naukę w domu. I tu koło się zamyka. Pojawia się frustracja i brak motywacji, coraz gorsze stopnie, czy nawet problemy z zachowaniem.

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego wiele dzieci przeżywa też stres związany z asymilacją w szkole. Nowa sytuacja w jakiej się znajdą, nowi koledzy i koleżanki, nowi nauczyciele, nowe otoczenie – to wszystko sprawia, że u dziecka mogą pojawić się trudności w komunikacji z otoczeniem i stanie się ono bardziej zamknięte w sobie. Dziecko może nie być w stanie nawiązać i utrzymać relacji z rówieśnikami z bardzo wielu powodów, np. dlatego, że jest zbyt nieśmiałe, by zainicjować kontakt, ma niskie poczucie własnej wartości, nie potrafi odnaleźć się w innym niż dom rodzinny środowisku lub nie miało kontaktu z innymi dziećmi przez zbyt długi czas.

Uczniom brakuje też systematyczności i organizacji – zamiast codziennie poświęcić określoną ilość czasu na zadania domowe, naukę czy lekturę, odkładają zadania na ostatni moment, a następnie nie potrafią sobie poradzić z nadmiarem zaległych obowiązków.

Wszystkie wymienione wyżej problemy mogą być związane z zaburzeniami uwagi słuchowej, będącej niczym innym jak umiejętnością aktywnego słuchania i przetwarzania informacji napływających z zewnątrz. Zaburzenia w tej sferze – jako, że zmysł słuchu jest jednym z podstawowych czynników kształtujących rozwój i funkcjonowanie – mogą przyczyniać się nie tylko do problemów z mową, nauką i koncentracją, ale rzutują na całokształt funkcjonowania człowieka, na to jak odbiera i postrzega otaczający go świat, oraz siebie samego, jak kształtuje swoje poczucie wartości czy pewności.

Wspomniane trudności można z powodzeniem zwalczyć. Metoda A. Tomatisa jest sprawdzonym i zupełnie nieinwazyjnym narzędziem terapeutycznym, przy pomocy którego w naturalny sposób można stymulować i zachęcać dziecko do nauki i komunikacji, a także przezwyciężać różnego rodzaju zaburzenia i problemy.

Jeśli chcesz pomóc swojemu dziecku borykającemu się z problemami w szkole zapraszamy na bezpłatne konsultacje do naszego gabinetu. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Przeczytaj także:

http://alfasynapsis.pl/metoda-a-tomatisa-pomoca-edukacji-dzieci/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

17 − piętnaście =