Przypadek 10 – Dysleksja i ADHD

Chłopiec lat 10, uczeń czwartej klasy szkoły podstawowej.

Charakterystyka:

Chłopiec ze zdiagnozowaną dysleksją, ADHD, zaburzenia ośrodkowych procesów procesów przetwarzania słuchowego.

Diagnoza:

Dziecko z nadpobudliwością psychoruchową. Dodatkowo borykające się z dysleksją oraz dysgrafią. Występuje brak koordynacji. Chłopiec ma słaby zmysł równowagi oraz świadomości własnego ciała. Odznacza się impulsywnością, przez co jest mało lubiany w klasie. Ma niskie poczucie własnej wartości.

Rezultaty:

Chłopiec wykazał poprawę we wszystkich obszarach deficytowych. Osiągnął poziom równowagi, koordynacji, pisania, świadomości ciała, integracji wzrokowo-ruchowej i zdolności skupienia uwagi właściwy dla swojego wieku. Mama chłopca zauważyła poprawę w pisaniu, umiejętności skupienia się oraz zdolność do samodzielnej pracy nad zadaniami w domu. Jednocześnie odnotowała spadek impulsywności, lepsze kontakty z rówieśnikami oraz większą pewność siebie. Chłopiec nadal miał problemy z czytaniem, ale nastąpiła bardzo duża poprawa w matematyce.