Przypadek 13 – brak energii do życia

Kobieta lat 39

Do gabinetu Alfasynapsis zgłasza się w sierpniu 2015r.

Charakterystyka:

Osoba odczuwa wyczerpanie i zupełny brak energii do działania, pomimo – jak podkreśla – zdrowej diety i dostatecznej ilości wypoczynku.

Diagnoza:

Kobieta jest wycofana z życia rodzinnego i towarzyskiego, z wysiłkiem i bez chęci zaangażowania wypełnia swoje obowiązki, bardzo wyczulona na cudze zdanie, obawia się ośmieszenia, dlatego niechętnie podejmuje konwersacje i wszelkie relacje. Wspomina, że przed laty nie czuła się taka zablokowana, jednak z biegiem czasu coraz bardziej się izoluje i zamyka w sobie, nie dba o wysiłek fizyczny, przybiera na wadze.

Rezultaty:

Po pierwszym etapie terapii osoba odczuwa duży przypływ energii, podejmuje nowe wyzwania, szkolenia z rozwoju osobistego, podejmuje nową pracę. Drugi etap niesie dodatkowo lepszą relację z własną osobą, co przekłada się też na relacje z otoczeniem. Kobieta staje się weselsza, rozmowniejsza. W retrospektywie zauważa, że nie wadzi jej już, co powiedzą lub pomyślą inni, akceptuje swoją osobowość oraz sylwetkę, a w ciągu roku zrzuca 13 kg dzięki samemu bardziej energicznemu trybowi życia. Jest radośniejsza, wypowiada się z lekkością i dużą swobodą. Jak wspomina – jakby zdjęto jej z pleców ciężar i czuje się jak dobre 10-15 lat wcześniej.