Przypadek 15 – CAPD, ADHD

Pacjent: Chłopiec lat 11, epilepsja, CAPD, ADHD

I. Wywiad:

Chłopiec ze zdiagnozowanym niedosłuchem centralnym oraz ADHD. Wykazuje znaczne trudności z utrzymaniem uwagi i koncentracji, podzielnością uwagi. Znaczny problem z myleniem i zamienianiem podobnie brzmiących dźwięków i wyrazów a także z ortografią. Trudności z rozumieniem wypowiedzi oraz zapamiętywaniem poleceń złożonych oraz z nauką języka obcego. Nadwrażliwość słuchowa oraz zaburzenia motoryczne.

II. Diagnoza:

Test uwagi słuchowej wykazał następujące zaburzenia:

 • brak symetrii półkul
 • brak harmonii krzywych
 • odwrócone krzywe – w II strefie w uchu lewym
 • profil rozdzielony
 • obniżenie krzywej kostnej – w I i II strefie
 • obniżenie krzywej powietrznej – w II i III strefie w uchu lewym
 • zaburzenia w I strefie
 • zaburzenia w II strefie
 • zaburzenia w III strefie
 • lateralizacja lewouszna
 • zaburzenia dyskryminacji
 • zaburzenia lokalizacji – pojedyncze

III. Zastosowano następujące programy terapeutyczne podczas terapii:

 1. Pre-RSM 3 dni terapii 12 x 1/2 h
 2. RSM 6 dni terapii 24 x 1/2 h (filtrowanie max do 4000hz z powodu epilepsji)
 3. SF (mother voice ) 6 dni terapii 24 x 1/2 h (filtrowanie max do 4000hz z powodu epilepsji)
 4. SF Motoric / SF (mother voice ) 13 dni terapii 39 x 1/2 h
 5. ASM 7 dni terapii 21 x 1/2 h
 6. Faza PL 2 dni terapii 6 x 1/2 h
 7. Faza L aktywna 8 dni terapii 12 x 1/2 h + 6 x 1/2 h mikrofon

IV. Efekty terapii

1. Efekty terapii zaobserwowane przez rodziców po I etapie (30h):

 • „syn wyciszył się, uspokoił,
 • zaczął się lepiej wysławiać,
 • lepiej dogaduje się z siostrą”

2. Efekty zaobserwowane przez rodziców po II etapie terapii (15h):

 • „ syn zaczął się bardziej przykładać do swoich zajęć,
 • zrobił się spokojniejszy,
 • szybciej się uczy,
 • ładniej prowadzi zeszyty,
 • nauczyciele zaczęli go chwalić,
 • chętniej chodzi do szkoły”

3. Efekty zaobserwowane przez rodziców po III etapie terapii (15h):

 • „poprawa ocen w szkole”

4. Zaobserwowano następujące zmiany w krzywych po 60 h terapii:


Obecnie według relacji rodziców pacjent funkcjonuje dużo lepiej w środowisku zarówno domowym jak i szkolnym. Uzyskano poprawę koncentracji, poprawę ocen. Co obrazują zmiany krzywych takie jak:

 • zwiększenie symetrii między profilami w uchu prawymi lewym
 • odwrócenie się krzywych w II strefie w uchu lewym
 • zbliżenie się profili w I strefie w uchu prawym
 • zmniejszenie ilości błędów lokalizacji i dyskryminacji,
 • podniesienie się krzywej powietrznej w II strefie.