Przypadek 16 – rehabilitacja pourazowa

Mężczyzna lat 31

Charakterystyka:

mężczyzna uległ wypadkowi w wieku 29 lat, rodzina dowiedziała się o terapii uwagi słuchowej 2 lata później. Pacjent w stanie minimalnej świadomości / podejrzenie braku świadomości / niemówiący, niewspółpracujący, z porażeniem czterokończynowym, szczękościskiem, całkowitym niedowładem fizycznym, epilepsją.

Rezultaty:

Terapia odbywa się na zestawie mobilnym wypożyczonym do domu pacjenta. Po pierwszym etapie rodzina zauważyła, że mężczyzna silniej reaguje na bodźce muzyczne, np. radio w otoczeniu, więcej wodzi wzrokiem. Podczas drugiego etapu terapii z każdym spędzonym na terapii dniem pacjent lepiej reaguje na bodźce słowne, napina kończyny, co bardzo ułatwia codzienną pielęgnację, na prośbę rozluźnia szczękę pozwalając umyć sobie zęby – który to zabieg wcześniej był w zasadzie niewykonalny lub bardzo siłowy. Terapię przerywa sytuacja epidemiologiczna kraju.