Przypadek 5 – problemy z koncentracją

Chłopiec lat 9, uczeń klasy III szkoły podstawowej.

Diagnoza:

Chłopiec z problemem koncentracji uwagi, kłopotami z nauką czytania, słabą koordynacją ruchową i brakiem równowagi emocjonalnej.

Rezultaty:

Nastąpiły zmiany w zachowaniu chłopca podczas zajęć szkolnych. Chłopiec częściej i chętniej podejmował stawiane przed nim zadania, wydłużył mu się czas koncentracji. W późniejszym okresie również zaczął czytać, umiejętność ta przychodziła mu z coraz większą łatwością. Rozumiał czytany tekst, bardzo poprawiła się jego uwaga i pamięć słuchowa. Wiele rzeczy, informacji zapamiętywał z lekcji. Chętniej uczestniczył w zajęciach, odrobinę zmniejszyły się problemy z wymową. Głoski, wyrazy, zdania wymawiane przez chłopca były bardziej zrozumiałe. Jego wypowiedzi były coraz dłuższe, logiczne i poprawnie zbudowane stylistycznie, z czym miał duży problem na początku. Chłopiec poczynił również postępy w relacjach z kolegami z klasy. Często inicjuje rozmowę i wspólne zabawy.
Nasz profil na Facebooku