Trudności w nauce języków obcych

Każdy język posiada swój własny system foniczny i składniowy, które są w naturalny sposób przyswajane, jeśli chodzi o język ojczysty. Nie zastanawiamy się nad procesami zachodzącymi w mózgu ani w trakcie nauki, ani w czasie mówienia. Złożoność tego zagadnienia dociera do nas dopiero w styczności z nowym obcym językiem. Jak osiągnięcia nowoczesnej techniki mogą nam pomóc na drodze do opanowania wymarzonego języka obcego?

Rodząc się, dysponujemy aparatem mowy zdolnym do nauczenia się wymowy każdego języka. Jednak nasz mózg kieruje się przede wszystkim względami pragmatycznymi i najłatwiej przyswaja wiedzę (także o języku) potrzebną na bieżąco. Wychowując się w środowisku języka ojczystego, przyswajamy częstotliwości dźwięków dla niego charakterystyczne. Nawet jeśli czasem słyszymy obcą mowę, odruchowo wypieramy jej mało przydatne na co dzień cechy.

Naukę języka obcego zazwyczaj podejmujemy jako sprawni użytkownicy ojczystej mowy (np.uczeń szkoły podstawowej), z aparatem mowy wyćwiczonym na potrzeby własnego języka i bez umiejętności różnicowania nieużywanych dotąd dźwięków. Poprawna wymowa bywa prawdziwą zmorą. Wielu zna to uczucie frustracji, gdy nauczyciel ciągle poprawia ich wymowę, podczas gdy mają wrażenie, że lepiej już nie są w stanie wypowiedzieć obcego wyrazu. Niejeden nauczyciel usłyszał od ucznia, że nie słyszy on różnicy pomiędzy niektórymi dźwiękami. A nie słysząc jej – nie może prawidłowo artykułować.

Równie bardzo frustrująca jest nieumiejętność rozumienia obcej mowy ze słuchu. Co przytrafia się całkiem często, nawet przy sporym zasobie słownictwa, osobom dobrze znającym gramatykę i czytającym relatywnie trudne teksty w obcym języku. Oprócz wspomnianego słabego różnicowania poszczególnych fonemów, na przeszkodzie leży także różnica w szybkości wypowiadania sylab, czy charakterystyczna melodia języka, akcentowanie i wiele innych procesów, które czasem wydają się nie do opanowania poprzez żmudną analizę i wielogodzinne ćwiczenia.

Kolejną częstą barierą komunikacyjną jest skrępowanie, brak wiary w swoje kompetencje językowe, nadmierne skupienie na poprawności gramatycznej i strach przed popełnieniem błędów – blokada emocjonalna powodująca, że borykamy się z przełamywaniem wielkiego lęku, lub ostatecznie wolimy wcale się nie odezwać.

Trening słuchowy umożliwia wyćwiczenie rozpoznawania i wymawiania dźwięków występujących w języku, dzięki wykorzystaniu specjalnie przetworzonych nagrań w języku docelowym, tak by oddziaływały podprogowo i wytwarzały nowe pożądane ścieżki neuronalne, oraz dzięki aktywnym ćwiczeniom wymowy z wykorzystaniem Elektronicznego Ucha z ustawionymi parametrami charakterystycznymi dla wybranego języka obcego. Otwiera ucho i ćwiczy mózg w rozpoznawaniu specyficznych cech języka, czyniąc mowę zrozumiałą. Sprawia też, że w rozmowie czujemy się swobodniej, łatwiej dobieramy słowa i płynniej budujemy zdania.

Trening słuchowy według Metody A. Tomatisa w tym zakresie ma na celu:

  • poprawę sprawności rozumienia ze słuchu wybranego języka obcego,
  • ułatwienie przyswajania wymowy właściwej dla danego języka,
  • rozwijanie płynnego wypowiadania się w języku obcym,
  • pozytywnie wpływa na przyswajanie specyficznych cech języka obcego,
  • wpływa ogólnie na polepszenie pamięci i aktywowanie zasobów słownictwa, a co za tym idzie, poprawia kompetencje językowe.
  • umożliwia wyćwiczenie różnicowania dźwięków występujących w języku, dzięki wykorzystaniu nagrań w języku docelowym oraz ćwiczeniom wymowy z wykorzystaniem Elektronicznego Ucha z ustawionymi parametrami charakterystycznymi dla danego języka obcego.

Wszelkie szczegóły poznają Państwo na konsultacjach.

Zapraszamy !  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

2 × 4 =