Założenia Metody A. Tomatisa

Terapia Metodą Alfreda Tomatisa to trening słuchowy, w którym poprzez specjalne oddziaływanie materiałem dźwiękowym na narząd słuchu, trwale modyfikujemy sposób słyszenia, a tym samym działamy stymulująco na wybrane obszary kory mózgowej, przygotowując nasz mózg do nowego, pożądanego rodzaju aktywności i rozwijania jego potencjału intelektualnego.

Ta w pełni naturalna terapia poprzez mikrogimnastykę uszu i stymulację mózgu za pomocą odpowiednio przefiltrowanych dźwięków, działa pozytywnie na wiele zaburzeń i problemów doskwierających nie tylko dzieciom ale i dorosłym.

Twórcą metody był francuski otolaryngolog, neurolog i foniatra Alfred Tomatis (1920-2001). Długie lata badał problemem zależności pomiędzy słyszeniem, a tworzeniem głosu i produkcją mowy, dzięki czemu rozróżnił dwa pojęcia: słyszenie i słuchanie. Słyszenie to proces bierny, który zależy od stanu narządu słuchu. Z kolei słuchanie (uwaga słuchowa) jest to umiejętność świadomego odbierania dźwięków i czerpania z nich odpowiednich informacji – proces aktywny, wymagający pełnego zaangażowania.

To właśnie problemy z uwagą słuchową powodują u dzieci różnego rodzaju trudności w funkcjonowaniu czy zaburzenia.

Celem treningu jest przezwyciężenie zaburzeń uwagi słuchowej i poprawę umiejętności komunikacji. Aby ucho mogło funkcjonować w pełnym zakresie, konieczne jest jego wyćwiczenie. Trening polega na słuchaniu dźwięków o określonej częstotliwości poprzez urządzenie zwane Elektronicznym Uchem, które jest modelem idealnego ucha ludzkiego. Pomaga on usprawnić zarówno umiejętności słuchania innych, jak i poprawia jakość własnych wypowiedzi. Zadziwiający jest fakt, iż tak przygotowany dźwięk może wpływać na neurologiczne mechanizmy zachowania. Dlatego też metoda ma pozytywny wpływ nie tylko na umiejętność słuchania, komunikacji czy wypowiadania się, ale także w dużej mierze poprawia jakość naszego życia i funkcjonowania w dzisiejszym świecie.

Przeciwwskazaniem do stosowania terapii Metodą A. Tomatisa jest:

  • epilepsja,
  • intensywna farmakoterapia (zwłaszcza lekami psychotropowymi),
  • choroby psychiczne – trwałe niezdiagnozowane bóle głowy, migreny

Gabinet ALFASYNAPSIS oferuje możliwość prowadzenia terapii w domu pacjenta poprzez wypożyczenia sprzętu terapeutycznego z indywidualnie przygotowanym programem terapii na okres do dwóch lub trzech tygodni. W każdym takim przypadku, przebieg terapii monitorowany jest przez naszego terapeutę.

Dodatkowo, podczas każdej sesji terapeutycznej w gabinecie prowadzone są także warsztaty arteterapeutyczne. Nasi terapeuci opierają się głównie na formie plastycznej pod różną postacią. Bardzo dobrze integruje to z Metodą A. Tomatisa. Podopieczny nie tylko trenuje uwagę słuchową ale również mile spędza czas oraz rozwija się manualnie, sensorycznie, osobowo i wyobrażeniowo.

Aby dowiedzieć się więcej, zapraszamy na konsultacje z naszymi terapeutami:

http://alfasynapsis.pl/kontakt

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

2 × 2 =