BLOG

Dźwięk - Twój krzyczący wróg czy kojący przyjaciel?

dodano: 13.12.2017r.
Obniżenie nastroju, niechęć do działania, znudzenie codzienną rzeczywistością, stres, bezsenność, wybuchy złości, poczucie bezsilności, wypalenie zawodowe, brak ochoty na kontakty towarzyskie…

Trening koncentracji uwagi

dodano: 13.12.2017r.
Na trudności z koncentracją uwagi cierpi zadziwiająco wiele osób. Można by nawet zaryzykować twierdzenie, iż występują dziś one coraz częściej, tj. stają się coraz powszechniejsze w różnych grupach wiekowych i coraz rzadziej mają charakter epizodyczny, stając się permanentnie utrudniającym codzienne funkcjonowanie problemem.

Dofinansowanie do programów komputerowych

dodano: 13.12.2017r.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) umożliwia uzyskanie dofinansowania do programów komputerowych lub sprzętu osobom niepełnosprawnym w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się.

Terapia Metodą prof. Alfreda Tomatisa a problemy szkolne i rozwój dziecka

dodano: 13.12.2017r.
Rok szkolny rozpoczął się już na dobre, a wraz z nim powrót wszystkich szkolnych problemów dziecka, z którymi rozstaliśmy się w czerwcu bądź pojawienie się nowych. Każdy rodzic pragnie, by jego pociecha radziła sobie jak najlepiej, jednak czasem na przeszkodzie do osiągania szkolnych sukcesów stają różnego rodzaju przeciw

Rola głosu matki w rozwoju dziecka oraz w terapii uwagi słuchowej metodą A. Tomatisa

dodano: 13.12.2017r.
O tym jak duże znaczenie w życiu dziecka ma jego matka chyba nie trzeba nikogo przekonywać. Jednak, to że jej głos ma ogromny wpływ na rozwój dziecka, na kształtowanie się jego osobowości i późniejsze funkcjonowanie w społeczeństwie już nie jest tak oczywiste. Niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, że głos matki jest podstawową i niezbędną stymulacją.

Główne objawy zaburzenia uwagi słuchowej

dodano: 13.12.2017r.
Jesteśmy otoczeni dźwiękami. Na co dzień nie zastanawiamy się jak to się dzieje, że słyszymy i jak dźwięki wpływają na nasze samopoczucie i codzienne funkcjonowanie. Profesor Alfred Tomatis, na podstawie badań stwierdził, że to co słyszalne niesie nie tylko informację, ale również energię dla mózgu.

15 problemów, na które pomaga terapia uwagi słuchowej Metodą A. Tomatisa

dodano: 13.12.2017r.
Terapia uwagi słuchowej Metodą Alfreda Tomatisa jest to program stymulacji słuchowej, którego wyjątkowość polega na tym, że ma bardzo szerokie zastosowanie w pomocy współczesnemu człowiekowi, borykającemu się z trudnościami w wielu sferach jego życia.

Autyzm - niezrozumiały świat

dodano: 12.12.2017r.
Autyzm uznawany jest za jedno z najcięższych zaburzeń neurorozwojowych. Można złagodzić jego objawy czy skutki, jeśli zostanie zdiagnozowany odpowiednio wcześnie, niemniej zawsze, niezależnie od stopnia nasilenia choroby, jest on dla osoby autystycznej, a często także dla jej bliskich, przyczyną poważnych problemów natury społecznej.

”Ciężka mowa” dzieci afatycznych

dodano: 12.12.2017r.
Afazja to, zgodnie z etymologią tego słowa, niemówienie. Choć nie jest tożsama z dysfazją, czyli zaburzeniami funkcji językowych, gdyż odnosi się do ich całkowitego zaniku, to w przypadku dzieci pojęcia te wykorzystywane są niekiedy zamiennie. Dzieje się tak dlatego, iż maluchy dopiero nabierają zdolności komunikacyjnych.

Żywe srebro - czyli dzieci z ADHD

dodano: 12.12.2017r.
ADHD, czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), to problem około 3-8% dzieci wieku szkolnym (7-13 lat). To właśnie do siódmego roku życia rozwija się i ujawnia ta choroba.