LOGOPEDIA

USŁUGI LOGOPEDYCZNE

Usługi logopedyczne w naszym gabinecie obejmują :

  • konsultacje logopedyczne,
  • diagnozę logopedyczną w dwóch wariantach:

I. orientacyjne badanie mowy :

* sprawdzenie funkcji połykowych i oddechowych,
* badanie słuchu fizjologicznego i fonematycznego,
* badanie sprawności aparatu artykulacyjnego,
* badanie mowy (w tym rozumienia oraz umiejętności sprawności językowych),

II. całościowe badanie logopedyczne:
* sprawdzenie funkcji połykowych i oddechowych,
* badanie słuchu fizjologicznego i fonematycznego,
* badanie kinestezji artykulacyjnej,
* badanie sprawności aparatu artykulacyjnego,
* badanie emisji głosu,
* badanie mowy (w tym rozumienia oraz umiejętności sprawności językowych),
* ocenę umiejętności czytania oraz pisania,
* ocenę motoryki małej oraz dużej,
* badanie słuchowej pamięci fonologicznej,
* badanie praksji i gnozji,
* badanie lateralizacji.

  • zajęcia logopedyczne – realizowane indywidualnie bądź grupowo (zgodnie z potrzebami pacjentów). Naszym wyróżnikiem jest  połączenie terapii logopedycznej z treningami uwagi słuchowej według Metody prof. A. Tomatisa, dzięki czemu oddziałujemy całosciowo na sposób funkcjonowania pacjenta. W cenie każdej lekcji logopedii 30 minut treningu słuchowego gratis. Przeczytaj jak Metoda prof. A. Tomatisa wspiera terapię logopedyczną tutaj

Ponadto najmłodszym pacjentom oferujemy:

  • wczesną interwencję logopedyczną, a w niej:

* profilaktykę prenatalną,
* profilaktyka logopedyczna w okresie noworodkowym i niemowlęcym
* profilaktykę wieku dziecięcego i przedszkolnego.

Więcej informacji na temat wczesnego wspierania rozwoju językowego tutaj

Więcej informacji na temat Logopedy tutaj.

Umów się na diagnozę lub konsultację logopedyczną.