Przypadek 8 – problemy z koncentracją

Chłopiec , lat 9, uczeń trzeciej klasy (integracyjnej) szkoły podstawowej.

Diagnoza:

Występuje problem z koncentracją uwagi: chłopiec potrafi skupić się na konkretnym zadaniu tylko przez chwile, wszystko go rozprasza. Trudność sprawia mu długotrwałe zapamiętywanie wyuczonego materiału oraz stosowanie nabytej wiedzy w praktyce. Ma w sobie chęć podejmowania zadań, lecz łatwo się zniechęca, kiedy napotka na drodze jakąkolwiek trudność. Wszelkie prace wykonuje w wolnym tempie. Sprawia wrażenie „nieobecnego”. Ma trudności z formułowaniem wypowiedzi. Brak zmysłu muzycznego. Nie ma problemu w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami, ale uważne słuchanie innych sprawia mu problem. Często nie wykonuje powierzonych mu zadań. Zna i rozumie zasady obowiązujące np. w szkole, ale nie zawsze ich przestrzega. W sytuacjach konfliktowych zdarza mu się reagować agresją słowną.

Rezultaty:

Po odbyciu terapii zaszły duże zmiany w sposobie funkcjonowania i zachowaniu chłopca. Potrafi skoncentrować się długotrwale na stawianych przed nim zadaniach. Umie pracować samodzielnie. Nie zniechęca się napotykając trudności podczas rozwiązywania stawianych przed nim zadań. Stara się uważnie słuchać i stosuje nabytą wiedzę w praktyce. Chętnie podejmuje się pracy w grupie, jest nią zaangażowany i umie realizować realizować zadania wynikające z przypisanej mu roli. Sytuacje konfliktowe stara się rozwiązywać w sposób pokojowy (rozmowy, negocjacje). W trakcie lekcji jest aktywny. Chętnie wypowiada się na różne tematy używając zdań złożonych. Podczas zajęć muzycznych śpiewa piosenki (zarówno indywidualnie jak i grupowo), próbuje grać na instrumentach, wyklaskuje rytm i tańczy wybrane tańce. Rodzice wskazali na większą samodzielność chłopca a także otwartość na innych. Chętniej rozmawia z rówieśnikami, stał się pewniejszy siebie i chętniej przebywa wśród innych osób.