Trudności w nauce języków obcych

Rodząc się dysponujemy aparatem mowy zdolnym do nauczenia się wymowy każdego języka. Jednak nasz mózg kieruje się przede wszystkim względami pragmatycznymi i przyswaja wiedzę, także o języku, potrzebną na bieżąco. Wychowując się w środowisku języka ojczystego, przyswajamy częstotliwości dźwięków dla niego charakterystycznych, innych często w ogóle nie mając okazji usłyszeć, a nawet jeśli, to zostają wyparte jako nieprzydatne.

Naukę języka obcego zazwyczaj podejmujemy jako biegli użytkownicy własnej ojczystej mowy, z aparatem mowy wyćwiczonym na potrzeby własnego języka i bez umiejętności różnicowania dotąd nie używanych dźwięków. Rozumienie ze słuchu oraz poprawna wymowa bywają prawdziwą zmorą wielu osób pragnących poznać język obcy. Wielu zna to uczucie frustracji gdy nauczyciel ciągle nie jest usatysfakcjonowany naszą wymową, podczas gdy my mamy wrażenie, że lepiej już nie jesteśmy w stanie wypowiedzieć obcego słowa. Niejeden nauczyciel spotkał się ze stwierdzeniem ucznia, że nie słyszy on różnicy pomiędzy niektórymi dźwiękami. Jak już wiemy, nie słysząc jej, nie może lepiej artykułować.

Trening słuchowy umożliwia wyćwiczenie różnicowania dźwięków występujących w języku, dzięki wykorzystaniu nagrań w języku docelowym oraz ćwiczeniom wymowy z wykorzystaniem Elektronicznego Ucha z ustawionymi parametrami charakterystycznymi dla danego języka obcego.

Trening słuchowy według Metody A. Tomatisa w tym zakresie ma na celu:

  • poprawę sprawności rozumienia ze słuchu wybranego języka obcego,
  • ułatwienie przyswajania wymowy właściwej dla danego języka,
  • rozwijanie płynnego wypowiadania się w języku obcym
  • pozytywnie wpływa na przyswajanie języka obcego,
  • wpływa ogólnie na polepszenie pamięci i bogactwo słownictwa aktywnego, co za tym idzie, poprawia kompetencje językowe.
  • umożliwia wyćwiczenie różnicowania dźwięków występujących w języku, dzięki wykorzystaniu nagrań w języku docelowym oraz ćwiczeniom wymowy z wykorzystaniem Elektronicznego Ucha z ustawionymi parametrami charakterystycznymi dla danego języka obcego
  • trening poprawa rozumienie ze słuchu, rozwijanie płynnego wypowiadania się w języku obcym, jak również pozwala wyćwiczyć umiejętność rozróżniania dźwięków występujących w języku, którego chcemy się nauczyć. Terapia wpływa ogólnie na polepszenie pamięci i bogactwo słownictwa aktywnego, co za tym idzie, poprawia kompetencje językowe.

Wszelkie szczegóły poznają Państwo na nieodpłatnych konsultacjach.

Zapraszamy !  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

twenty + 11 =