BLOG

Metoda A. Tomatisa w terapii dorosłych

dodano: 17.01.2018r.
8 trudności z życia dorosłego człowieka, w których pomoc niesie Metoda A. Tomatisa.

Diagnoza i terapia w metodzie A. Tomatisa

dodano: 18.12.2017r.
Diagnoza i terapia w metodzie A. Tomatisa są nieodzownymi składnikami powodzenia terapii.
Podstawą kwalifikacji pacjenta na terapię metodą opracowaną przez prof. Alfreda Tomatisa jest występowanie objawów zaburzenia uwagi słuchowej potwierdzonych wynikami diagnozy opartej na przeprowadzonym wywiadzie oraz teście uwagi i lateralizacji słuchowej.