BLOG

Rola głosu matki w rozwoju dziecka oraz w terapii uwagi słuchowej metodą A. Tomatisa

dodano: 13.12.2017r.
O tym jak duże znaczenie w życiu dziecka ma jego matka chyba nie trzeba nikogo przekonywać. Jednak, to że jej głos ma ogromny wpływ na rozwój dziecka, na kształtowanie się jego osobowości i późniejsze funkcjonowanie w społeczeństwie już nie jest tak oczywiste. Niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, że głos matki jest podstawową i niezbędną stymulacją.

Główne objawy zaburzenia uwagi słuchowej

dodano: 13.12.2017r.
Jesteśmy otoczeni dźwiękami. Na co dzień nie zastanawiamy się jak to się dzieje, że słyszymy i jak dźwięki wpływają na nasze samopoczucie i codzienne funkcjonowanie. Profesor Alfred Tomatis, na podstawie badań stwierdził, że to co słyszalne niesie nie tylko informację, ale również energię dla mózgu.

15 problemów, na które pomaga terapia uwagi słuchowej Metodą A. Tomatisa

dodano: 13.12.2017r.
Terapia uwagi słuchowej Metodą Alfreda Tomatisa jest to program stymulacji słuchowej, którego wyjątkowość polega na tym, że ma bardzo szerokie zastosowanie w pomocy współczesnemu człowiekowi, borykającemu się z trudnościami w wielu sferach jego życia.

Autyzm - niezrozumiały świat

dodano: 12.12.2017r.
Autyzm uznawany jest za jedno z najcięższych zaburzeń neurorozwojowych. Można złagodzić jego objawy czy skutki, jeśli zostanie zdiagnozowany odpowiednio wcześnie, niemniej zawsze, niezależnie od stopnia nasilenia choroby, jest on dla osoby autystycznej, a często także dla jej bliskich, przyczyną poważnych problemów natury społecznej.

”Ciężka mowa” dzieci afatycznych

dodano: 12.12.2017r.
Afazja to, zgodnie z etymologią tego słowa, niemówienie. Choć nie jest tożsama z dysfazją, czyli zaburzeniami funkcji językowych, gdyż odnosi się do ich całkowitego zaniku, to w przypadku dzieci pojęcia te wykorzystywane są niekiedy zamiennie. Dzieje się tak dlatego, iż maluchy dopiero nabierają zdolności komunikacyjnych.

Żywe srebro - czyli dzieci z ADHD

dodano: 12.12.2017r.
ADHD, czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), to problem około 3-8% dzieci wieku szkolnym (7-13 lat). To właśnie do siódmego roku życia rozwija się i ujawnia ta choroba.

Dysleksja – czy to choroba?

dodano: 12.12.2017r.
Współcześnie spotkać się można z przeróżnymi opiniami w tym temacie. Jednakże, należy szukać odpowiedzi wyłącznie w pewnych źródłach. Idąc śladem specjalistów dziedziny psychologii, można znaleźć odpowiedź, że dysleksja nie jest chorobą, tylko specyficznym zaburzeniem uczenia się, co podkreśla prof. Marta Bogdanowicz (psycholog)

Jąkanie a terapia metodą Alfreda Tomatisa

dodano: 12.12.2017r.
Dla jednych naukowców problem jąkania to wada wymowy, inni zaś traktują go jako zaburzenie komunikacji. Nie ma jednej zgodnej definicji.

Żywienie a słuchanie

dodano: 12.12.2017r.
Czy odżywianie ma znaczenie w terapii metodą A. Tomatisa?

Zespół Aspergera

dodano: 11.12.2017r.
Zespołem Aspergera (ZA) określa się zaburzenia przyjmujące formę tych autystycznych, aczkolwiek mniej nasilonych. Występuje on jednak znacznie częściej (nawet około 5-6 razy) niż autyzm „klasyczny”.